LID WORDEN

Lidmaatschap

Aan de leden wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 15. Het lidmaatschap loopt van begin september tot eind juni. En … je kan dan aan alle activiteiten deelnemen.

Hoe lid worden?

  • Door € 15 te storten op de rekening van

            Kennisbeurs Pajottenland

            Rozenlaan 16

            1700 Dilbeek

            IBAN: BE67 7512 0959 2687

  • En door een email te versturen naar mia.meersman@skynet.be

    naam, je adres en de activiteiten waaraan je wil deelnemen.

Hoe deelnemen aan onze activiteiten?

Om aan onze activiteiten te mogen deelnemen moet je lid zijn. Maar je mag zonder lid te zijn altijd vooraf eens komen kijken naar een activiteit die je interesseert.

De activiteitenkalender vertelt je wat, waar en wanneer.

Wil je verder blijven komen, dan moet je wel lidgeld betalen. Daarmee kan je dan een jaar lang deelnemen aan al onze activiteiten.

Voor bepaalde activiteiten wordt er wel een deelname in de onkosten gevraagd: bijvoorbeeld bij  bloemschikken, wijnproeven, …

Eerst eens komen kijken?

Ja, dat kan dus. Maar val niet zomaar binnen. Kijk bij activiteiten, wie je daarvoor kan contacteren, of vraag het aan Mia.
Zo’n eerste kennismaking kost je niets en verplicht je tot niets, maar daarmee weet je of het dàt is waaraan je graag zou deel nemen.

Animator worden

Misschien wil je zelf iets organiseren? Iets wat we binnen onze vereniging nog niet kennen? Of misschien wel, maar de vraag is groter dan de huidige animatoren aankunnen en een extra animator is dan welkom (bv. taalconversaties).

Ieder lid kan een nieuwe activiteit komen voorstellen op de maandelijkse infovergadering (datum staat op de activiteitenkalender ).

Het bestuur zal je helpen bij de organisatie en voor reclame zorgen langs deze weg en met onze nieuwsbrief.

Je bent dan ‘animator’.

Animatoren moeten geen lidgeld betalen en af en toe worden ze gevierd!